Publications

3

Books

Blomberg, J. (2013, 2nd & enlarged edition) Myter om projekt. Lund: Studentlitteratur

Blomberg, J., Kjellberg, H. & Winroth, K. (2012) Sharing Markets, Marketing Shares: Experts in Investment Banking. Palgrave-Macmillan

Blomberg, J. (2005) Finansmarknadens aktörer – ett organizational finance perspektiv. Malmö: Liber

Blomberg, J. (2003) Projektorganisationen – kritiska analyser av projektprat och praktik. Malmö: Liber

Blomberg, J. (1998) Myter om projekt. Stockholm: Nerenius & Santérus förlag

Blomberg, J. (1995) Ordning och kaos i projektsamarbete – en socialfenomenologisk upplösning av en organisationsteoretisk pradox. (akademisk avhandling) Stockholm: EFI

Chapters

Blomberg, J. (2016) Bureaucracy gone mad? Om bankernas riskkontroll. I: Wahlund, R. (red) Risker och riskhantering i näringsliv och samhälle. Stockholm: Stockholm School of Economics Institute for Research (SIR).

Blomberg, J. & Lundin, R. (2014) Perspektiv på ledning i projekt. I Jönsson, S. & Strannegård, L. (eds.,2:nd edition) Ledarskap – en lärobok. Malmö: Liber

Blomberg, J. (2012) Aktieanalytikern – finanssektorns expert par excellence. In Furusten, S. & Werr, A. (Eds.) Expertsamhällets organisering – Okunskapens triumf? Lund: Studentlitteratur

Blomberg, J. Kjellberg, H. & Winroth K. (2011) Trading Opportunities and Risks: Coordinating Multiple Identities of Shares. In: Long, S. & Sievers, B. (eds.) Beneath the Surface of the Financial Industry. Accepted to be published spring 2011. London & New York, NY: Routledge

Blomberg, J. & Lundin, R. (2009) Perspektiv på ledning i projekt. I Jönsson, S. & Strannegård, L. (red) Ledarskap – en lärobok. Malmö: Liber

Blomberg, J. (2007) P som i projekt. I: Rombach, B. & Björnsson, A. (red)Tidens Tecken. Stockholm: Santérus förlag

Blomberg, J. & Hägglund, P. (2006) Finansmarknadens aktörer – den institutionella investeraren. I: Svenningsson, L. (red) Det institutionella kapitalet. Stockholm: Expertgruppen för studier i samhällsekonomi, ESS, Finansdepartementet

Blomberg, J. (2006) Making sense of stockbrokers’ performance: reflections about the phenomenographic approach. In: Löwstedt, J. & Stjernberg, T. (Eds.) Producing Management Knowledge – Research as Practice. London & New York, NY: Routledge

Blomberg, J. & Berglund J. (2003) Birgittas HRM-projekt – om kompetens, språk och positioner i kunskapssamhället. I Löwstedt, J. & Stymne, B. (red) Scener ur ett företag – organisationsteori för kunskapssamhället. Lund: Studentlitteratur

Blomberg, J. (1995) Organiseringens socialfenomenologi. I: Lövstedt, J. (red) Människan och strukturerna. Stockholm: Nerenius & Santérus förlag

Articles

Blomberg, J. (2016) The Multiple Worlds of Equity Analysts: Valuation, Volume, and Volatility, Journal of Cultural Economy, DOI: 10.1080/17530350.2016.1147478. Link: http://dx.doi.org/10.1080/17530350.2016.1147478

Blomberg, J. (2009) Gendering Finance: Masculinities and Hierarchies at the Stockholm Stock Exchange. Organization, Vol. 16(2), pp. 203-225

Blomberg, J. (2004) Appreciating Stock-broking – Constructing Conceptions to Make Sense of Performance. Journal of Management Studies, 41:1, pp: 155-180

Winroth, K., Blomberg, J. & Kjellberg, H. (2010) ‘Enacting overlapping markets: Constructing the Identity of Shares in Investment Banking.’ Journal of Cultural Economy, Vol, 3, No. 1, pp.3-18

Werr, A., Blomberg, J. & Löwstedt (2009) Gaining External Knowledge – Boundaries in Managers’ Knowledge Relations. Journal of Knowledge Management. Vol. 13, No. 6, Pp. 1367-3270

Blomberg, J. (2002) Boken som inte fanns. Nordiske Organisatjonsstudier. Årgång 4, nr 1, sida 83-91

Berglund, B. & Blomberg, & Nilsson, K. (1992) Motsatser skapar dynamisk enhet. Chinateaterns framgång – en produkt av rationella och emotionella processer. Ekonomi & Styrning. 1992, nr 3, sida 4-9

Blomberg, J., Hellgren, B. & Stjernberg, T. (1989) Vem har makten i ett nätverk? Plan. Nr 1-2, årgång 43, sida 32-41

Conference papers and research reports

Blomberg, J. Winroth, K. & Kjellberg, H. (2008) Enacting overlapping markets:Constructing the Identity of Shares in Investment Banking. Paper presented at the Critical Finance Conferens. Stockholm University, 3-5 August 2008

Blomberg, J. & Winroth, K (2007) The Multiple Identities of a Boundary Object: Following Shares in Investment Banking. Paper presented at the CRESC Conference 2007 – Re-Thinking Cultural Economy, University of Manchester, 5-7 September 2007

Blomberg, J., Löwstedt, J. & Werr, A. (2007) Boundary Constructions in Interorganizational Knowledge Intensive Relations. Presented at the Academy of Management Conference, Philadelphia, 3-8 August 2007. Winner of the Thomson South-Western Award for Outstanding Research Based Paper on Management Consulting, Carolyn Dexter Award Nominee, and published in the Best Paper Proceedings of the 2007 Academy of Management Meeting

Blomberg J. & Werr, A. (2006) Boundaryless Management: Creating, transforming and using knowledge in inter-organizational collaboration – A literature review.EFI Working Paper in Business Administration.

Blomberg, J. (2001) Social-Cognition and Social-Phenomenology – a Comparative Investigation of Two Theories of Action and a Suggested Synthesis. EFI Working Paper in Business Administration No. 2001:2

Blomberg, J. (2001) Narratives and Performance – The Case of Stock-broking. EFI Working Paper in Business Administration No. 2001:1

Berglund, J. & Blomberg, J. (1997) The Negotiated Environment – Abandoning the Behaviorist Assumptions in ‘Interpretive’ Theories of (Strategic) Management. Presenterad på The 13th EGOS Colloquium “Organisational Responses to Radical Environment Changes, Budapest, Juli 1997

Blomberg, J., Hellgren, B. och Stjernberg, T. (1992) Utveckling i nätverk. Komplexa beslutsprocesser vid stora samhällsinvesteringar – exemplen Ringen och Sturegallerian. Stockholm: Byggforskningsrådet R2: 1992

Blomberg, J. Hellgren, B. & Stjernberg, T. (1989) Inter-organizational Learning and Renewal: Short and Long Term Perspectives on Organizational Networks. The Eight Annual International Conference of the Strategic Management Society, San Fransisco, October 1989

Hellgren, B. Stjernberg, T., Blomberg J. & Stymne, B. (1988) Leadership in Adhoc Networks. The Seventh Annual International Conference of the Strategic Management Society, Amsterdam, October 1988